Schola op eigen benen

In een gezamenlijke vergadering van kerk- en scholabestuur en de dirigent werd door pastor Lint gesteld dat het gregoriaans niet paste binnen het profiel van de Thomas-parochie en binnen nu en anderhalf jaar zou moeten verdwijnen uit de Mariakerk. Deze aankondiging was aanleiding voor de koorleden om in onderling overleg te besluiten met onmiddellijke ingang als kerkkoor te stoppen, want hiermee ontviel ons de basis om als gregoriaans koor verder te gaan. Het koor besloot nu zelf het heft in handen te nemen en deze situatie te beschouwen als een mogelijkheid en uitdaging nieuwe wegen in te slaan om het gregoriaans als cultuurgoed te behouden. Mededeling hiervan werd aan de parochiegemeenschap gedaan tijdens een Eucharistieviering. Die mededeling kwam bij de kerkgangers aan als een mokerslag.

Met ingang van het jaar 2009 zou het koor door het leven gaan als ‘Schola Cantorum Oosterhout’ en niet meer gebonden zijn aan een kerk, maar een zelfstandige plaats innemen. In zekere zin waren we weer zeventig jaar terug en wel naar 1941, toen de schola als zelfstandig opererend koor werd opgericht! Het gevolg was dat wij ons financieel en anderszins zelf moesten gaan bedruipen, maar ook dat wij nu zelf konden bepalen hoe het gregoriaans verder te ontwikkelen, uit te dragen, te promoten en het als cultureel erfgoed te koesteren en te bewaken. Contacten werden gelegd met de drie zorgcentra in Oosterhout: Buurstede, Oosterheem en De Doelen, om daar te gaan participeren in vieringen. Daar kwamen nog bij De Volckaert in Dongen, de Riethorst in Geertruidenberg en de Sint Antoniuskerk (de kathedrale kerk) in Breda. Er werd ook een beroep op ons gedaan om de Goede Vrijdagviering in het verzorgingshuis te Made te verzorgen. Dus … er was volop werk aan de winkel, met als resultaat veel tevreden kerkgangers die het gregoriaans gingen beschouwen als een rijke aanvulling.

De Schola Cantorum in 1965 op haar vaste plaats bij het orgel in de Mariakerk. Voorste rij van links naar rechts: dirigent Huub Bartz, Wim Verkooijen,Jan Razenberg, Piet Kouters, Jan Roovers, Karel Vermijs, Jan van Eijk,Kees Zijlmans, Nico Braat en Bernard Koning ter Heege. Achterste rij van links naar rechts:Steven Oomen, Cees Snelders, Jan Teuben, pastoor Willem Froger, Rudi Oomen en Gerard van Gool.

De Schola Cantorum in 1965, poserend voor de eigen Mariakerk. Van links naar rechts:Steven Oomen, Bernard Koning ter Heege, Rudi Oomen, Cees Snelders, Karel Vermijs, Piet Kouters, Jan Roovers, Huub Bartz,Kees Zijlmans, Jan van Eijck, Jan Teuben, Nico Braat, Gerard van Gool,Jan Razenbergen Wim Verkooijen.

Repetitie van de schola in de Mariakerk onder leiding van broeder Vigilius. De foto is waarschijnlijk gemaakt in augustus 2004 en de repetitie diende mogelijk als voorbereiding op het feest van Maria ten Hemelopneming.

De Schola Cantorum in 2009. De schola had toen de Mariakerk al verlaten. Van links naar rechtsHuub Broeders, Janus Mertens,Sjaan van Hoof,Wim Mertens, Piet Willems, Rudi Oomen,Cees Reyntjes,Bas Oomen,Ton van Dusseldorp,Steven Oomen,Sjef Mertens,Henk Uleman, Jan Tzn van den Bosch, Bernard Koning ter Heege en Herman Tacke

De Schola Cantorum in 2012 na de welhaast mytische uitvoering op 6 januari 2012 van In Nativitate Domini in de Sint Paulusabdij. Voorste rij van links naar rechts: Jan Azn van den Bosch, Frans van Tetering,Cees Reyntjes, Sjaan van Hoof. In de middelste rij van links naar rechts:Ton van Dusseldorp,Steven Oomen,Sjef Mertens, Jan Tzn van den Bosch en Walther Halters. Op de achterste rij van links naar rechts: Bert Huijsmans,Bas Oomen,Wim Mertens, Rudi Oomen en Huub Broeders