Media

Op deze pagina kunt u een overzicht bekijken van de verschillende media waarin berichten over ons koor zijn verschenen.

Het duurt nog even voordat u het mag weten, mar dan zal ook zowat de halve wereld het weten. De Schola Cantorum Oosterhout kreeg een klus en dit keer niet in een kerk. Wat dat was mogen we nog niet verklappen dus, maar leuk is het wel.

De Schola Cantorum stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed te bestuderen, te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden van de studies van vroegmiddeleeuwse handschriften, zoals die in de vorige eeuw door de monniken van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen en daar en ook elders nog steeds worden voortgezet. Bij haar uitvoeringen beperkt de schola zich niet uitsluitend tot het liturgische kader, maar hanteert zij nadrukkelijk ook de concertvorm, al dan niet geïnspireerd door vormen van middeleeuws drama.

De historie van het koor gaat terug naar (minstens) 1928, want van dat koor is zelfs een foto. Kijk maar eens op hun website.