Schola verlaat Mariakerk

Al vele jaren had de Mariakerk twee koren in huis: het dameskoor en het herenkoor, kortweg ‘de schola’. Mede op aanwijzing van het Tweede Vaticaans Concilie werden er steeds meer Nederlandstalige vieringen verzorgd, waardoor het gregoriaans geleidelijk op de achtergrond geraakte. Met de samenvoeging van de drie kerkgemeenschappen werd het er ook niet beter op, want er kwamen enkele koren bij, met als gevolg dat de schola niet elke zondag meer hoefde te zingen. Zo werd er in het begin tweemaal in de maand een eucharistieviering gehouden, waarvan een klein gedeelte ingenomen werd door het gregoriaans. Een gastpriester ging in deze vieringen voor. De kerkgangers konden zo onder anderen de priesters Walraven, Van Uden, De Valk, Van Riel en Maas meemaken, want een vaste priester, laat staan pastoor, was er niet meer. Ook vonden er naast de traditionele vieringen experimentele diensten plaats, maar daar hoefde de schola zich niet voor in te spannen, omdat er geen gregoriaans in werd gezongen.

De leden van de schola cantorum voelden zich er steeds ongemakkelijker bij, want hun doelstelling was immers om het gregoriaans levend te houden en uit te dragen. Gevoelens kunnen een belangrijke rol spelen. Wij voelden ons op een gegeven ogenblik als katten in een wel erg vreemd pakhuis. Helaas werd bekend dat pastor Franck Ploum, die hart had voor het gregoriaans, ging vertrekken. Als zijn opvolger en verantwoordelijke pastor voor de ‘Pleisterplaats’ werd Adri Lint benoemd, een man die probeerde zo goed en zo kwaad als het kon de boel draaiende te houden. Maar de katholieke Kerk was in een neerwaartse spiraal geraakt en ook de Mariakerk ontkwam daar niet aan.

Terug naar het wel en wee van de schola, die intussen een nieuw bestuur had gekozen, bestaande uit voorzitter Jan Tzn van den Bosch, secretarisSteven Oomenen penningmeester Sjaan van Hoof. Het koor stond al sinds 2004 onder leiding van Rudi Oomen. Zo zag het er uit in mei 2008, toen de schola, 55 jaar lang (!) het kerkkoor van de Mariakerk, door de omstandigheden gedwongen besloot om zelfstandig verder te gaan.