Aktiviteiten 2024

Zondag 25 februari

De Schola Cantorum Oosterhout zingt om 9.00 uur in de kerk van C Sint Catharinadal de gezangen van de tweede zondag van de Vasten.

Introitus: “Tibi dixit cor meum“;

Kyrie XVII-C;

Graduale: “Sciant gentes”;

Tractus: “Commovisti”;

Credo 1;

Offertorium: “Meditabor”;

Sanctus: XVII;

Agnus Dei XVII;

Communio: “Visionem quam vidistis”;

Slotzang: “Ave Regina Caelorum”.

Donkere Metten 27,28,29 maart

De Donkere Metten van de Goede Week zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de Middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Kaarsen en gerommel!

De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus één voor één verlaten. De laatst brandende kaars wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de koorbanken klinkt dan gerommel. Het symboliseert het natuurgeweld van aardbeving en gedonder dat met Christus’ dood gepaard gaat. Op Paasmorgen wordt die brandende kaars weer teruggeplaatst; zinnebeeld van de verrijzenis, het nieuwe licht.

Welkom!

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

Maar ook als u kiest voor één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

Plaats:

Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout

Data:

Woensdag  27 maart om 21.15 uur, de Donkere Metten van Witte Donderdag.

Donderdag  28 maart om 21.15 uur, de Donkere Metten van Goede Vrijdag.

Vrijdag  29 maart om 21.15 uur, de Donkere Metten van Stille Zaterdag.

Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding van Rudi Oomen.

De toegang is gratis, een vrije gave is van harte welkom!