Welkom

Welkom op de site van Schola Cantorum Oosterhout

Wij zijn een Gregoriaanse Schola en de doelstelling is:

De Schola Cantorum Oosterhout stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed te bestuderen, te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden van de studies van vroegmiddeleeuwse handschriften, zoals die in de vorige eeuw door de monniken van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen en daar en ook elders nog steeds worden voortgezet. Bij haar uitvoeringen beperkt de schola zich niet uitsluitend tot het liturgische kader, maar hanteert zij nadrukkelijk ook de concertvorm, al dan niet geïnspireerd door vormen van middeleeuws drama.(Bron: Schola Karolus Magnus te Nijmegen)

De dirigent van deze Schola is Rudi Oomen.

De Schola heeft momenteel 15 leden

Het bestuur

  • Voorzitter                 : Cees Reyntjes
  • Secretaris                 : Hans Damen
  • Penningmeester        : Sjaan van Hoof

De strategie van de schola voor de komende jaren

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! De weg die de Schola Cantorum Oosterhout is ingeslagen heeft haar geen windeieren gelegd! Sinds 2008 meldden zich negen nieuwe leden en ze zorgden voor nieuwe vitaliteit waarmee het natuurlijk verloop van de schola kon worden opgevangen. Aan enthousiasme heeft het echter nooit ontbroken. Onder de bezielende muzikale leiding van Rudi Oomen en het voorzitterschap van Jan van den Bosch – sinds 2010 is Cees Reyntjes voorzitter – is een nieuwe weg ingeslagen.

Met nieuw elan de toekomst in.

Achterover leunen en genieten van een geweldig jaar kunnen gemakkelijk leiden tot indutten. De CEO van Microsoft Bill Gates heeft ooit eens gezegd dat iedere organisatie twee jaar voor haar ondergang staat. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat je altijd moet werken aan verbetering en vernieuwing of anders word je als organisatie afgestraft. Naar onze opvatting gelden dergelijke regels ook voor een koor. Alleen blijven teren op ervaring is niet wijs. De leden worden ouder, de kwaliteit van de stemmen gaat achteruit, de omgeving verandert voortdurend. Het repertoire moet interessant blijven voor de leden – de huidige en ook de toekomstige -, maar ook voor de toehoorders. Kwaliteit is naar onze mening voorwaarde voor continuïteit. Daarom zal de schola – naast het verzorgen van diensten in verzorgingtehuizen en het opluisteren van liturgische vieringen – ook in de komende jaren blijven werken aan verbetering van die  kwaliteit. Dit zal zich uiten in de volgende strategie.